Ajankohtaista

Toiminnalliset häiriöt- kuntoutus alkoi toi.minnan Helsingin toimipisteessä

24.9.2020
Kelan Toiminnalliset häiriöt- kehittämishankkeen ensimmäiset asiakaskontaktit on tehty tällä viikolla

Toi.minnan Helsingin toimipisteessä on aloitettu Kelan Toiminnalliset häiriöt- hankkeen asiakkaiden kontaktoiminen ja ensimmäiset asiakastapaamiset ovat alkaneet aikatauluttua. Työpari toimintaterapeutti Heidi Lindström ja psykoterapeutti Risto Tarkiainen ovat todella innostuneita kehittämään suomalaista kuntoutuspolkua tässä hankkeessa. Koemme tilanteen ainutlaatuisuuden todella vahvasti ja näemme tämän merkityksellisenä hankkeena, kertovat Heidi ja Risto.

Heidi kertoo olevansa hankkeen ainoa toimintaterapeutti ja kokee, että toimintaterepeutin ammatillisen osaamisen kautta mahdollistuu uutta näkemystä myös toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen. Heidille on tärkeää, että vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä on toimivaa, asiakkaan ääni tulee kuulluksi, kerrottu ymmärretyksi ja asiakas kohdatuksi sekä se, että asiakkaan arki saa merkityksellisen roolin kuntoutumisessa. Työkaluina ja keinoina kuntoutuksessa Heidi käyttää esim. päivittäisiä tilanteita ja toimintoja, arjen eri osa-alueita, rutiineja, lepo- ja aktiivisuusjaksoja, ajankäytön suunnittelua, tunteiden tarkastelua ja tunnesäätelyä, lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja (esim. stressinhallinta, rentoutustekniikat, mindfulness, keho-mieli harjoitukset, hengitys, kehonhuolto ja meditaatio), itsemyötätunto harjoitteita, tunnetaideterapian menetelmiä, mentalisaation ja myötätuntokeskeisen terapian keinoja. Heidi kertoo, että tavoitteena on kulkea hiljalleen kohti voimaantumisen tunnetta ja ajatusta siitä, että me todella pystymme vaikuttamaan toimintakykyymme ja elämäämme.

Psykoterapeutti Risto tuo esille, että hankkeen asiakkaan omien tarpeiden hahmottaminen on yhtä tärkeää kuin ne esteet, jotka rajoittavat elämistä täysipainoisesti. Psykoterapiassa luottamus ja vaitiolo ovat ehdottomia. Psykoterapeuttisin keinoin pyritään havainnollistamaan tuntemuksia ja tunteita. Menetelminä Risto käyttää aktiivista kuuntelua, tarpeen mukaan draamaa, kuvittamista, kehollista tietoisuutta, hengitys- harjoituksia rentouden saavuttamiseksi ja hiljaisuutta. Risto kiteyttää, että kaiken työskentelyn tavoitteena on oman tietoisuuden kehittäminen.

Toiminnalliset häiriöt- yksilökuntoutuksen sisältö koostuu näistä tapaamisista:

3 kuntouttavaa palaverikertaa, 4 x 45 min psykoterapeutin kanssa, 3 x 45 min toimintaterapeutin kanssa, toimintaterapeutin tekemä kotikäynti, 2 x 45 min työparin kuntoutuskertaa. Näistä kerroista on mahdollisuus käyttää 2 tapaamista myös ryhmätapaamisena (2 x 90 min) vertaisasiakkaan kanssa. Tapaamisten välissä on kotitehtäviä.

Olethan yhteydessä, mikäli aihe koskettaa sinua tai haluat vaihtaa ajatuksia toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta, heidi.lindstrom@toiminna.com, puh. 050 3266 790.

Lisätietoa hankkeesta Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut…

tai toi.minnan sivuilta

https://www.toiminna.com/…/toiminnan-helsingin-toimipiste…